Kalite Politikası

 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan bir firma olmak,
 • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
 • Tabi olduğumuz tüm yasal ve standart şartları ile birlikte uygunluk yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirmek,
 • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamak,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,
 • Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamak,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklı çevre etkilerini en aza indirerek kirliliği önlemek ve çevreyi korumak,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak, ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 • İş güvenliği şartlarını sağlayarak iş kazalarının önüne geçmek,
 • Tedarikçilerimiz ile karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak verimliliğimizi artırmak.
 • En önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın motivasyonunu sağlamak ve sürekli eğitim yoluyla yeterliliklerinin gelişimine katkıda bulunmak,
 • Hedeflerimize ulaşmada ekip çalışmasını esas tutmak,